Bản quyền

Chào bạn!

Bạn hiểu rằng việt coppy bài của người khác là điều tối kị và chắc chắn cũng không được đánh giá cao và rất có thể sẽ xảy ra việc tranh chấp, khiếu kiện không đáng có. Tất cả bài viết trên dutiktok.com đều được đăng ký bản quyền tác giả , bạn vui lòng đọc kỹ về bản quyền và các quy định sau đây:

Quy định chia sẻ bài viết

  1. Dutiktok.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog
  2. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên dutiktok.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng hoặc đào tạo,…
  3. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc.
  4. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng nguồn:  dutiktok.com

Và sau đây là một số vấn đề về hình ảnh trên website dutiktok.com

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

  1. Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại dutiktok.com

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Thachpham.com.

Trân Trọng.